เว็บโรงเรียนอิสลามศึกษาดาุรุ้ลบิร

ท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บดารุ้ลบิรได้ที่ www.darulbir.ac.th

Advertisements

บรรยากาศการละศิลอด

บรรยากาศจากการเชิญผู้ปกครองและชุมชนมาร่วมละศิลอด ในวันที่ 17  สิงหาคม 2554

โรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิรได้รับโล่รางวัลผลการสอบ O-NET คะแนนเฉลี่ยสุงสุด

โรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิล

ได้รับโล่รางวัล

           ผลการสอบ  O-NET    คะแนนเฉลี่ยสุงสุด  

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปีการศึกษา 2554

จากสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12

เชิญร่วมละศิลอด

โรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิรขอเชิญทุกท่านร่วละศิลอดในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิร

กสท. ทุ่มทุนกว่า 265 ล้านบาท เพิ่มพื้นที่ให้บริการ CAT IDC บริการรับฝากเซิร์ฟเวอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 24 ก.ค.54 นายสมพล จันทร์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจบรอดแบรนด์ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้เป็นประธานในการแถลงข่าว CAT IDC Leading Tomorrow หรือบริการศูนย์รับฝากเซิร์ฟเวอร์ หรือระบบไอที บนเครือข่ายอินเตอร์เนตแบบครบวงจร โดยได้กล่าวว่า “CAT ได้ทุ่มงบประมาณกว่า 265 ล้านบาท ขยายพื้นที่ให้บริการศูนย์เครือข่ายกลางการให้บริการรับฝากเซิฟเวอร์สู่โลกอินเทอร์เน็ตแบบครบวงจร CAT IDC (Internet Data Center) ด้วยมาตรฐานระดับสากล และยกระดับคุณภาพในการให้บริการด้วยการ Upgrade ระบบ Facility ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อประสิทธิภาพของการให้บริการ ให้มีศักยภาพและคุณภาพในการรองรับผู้ใช้บริการ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นในการเป็นผู้นำด้านศูนย์บริการรับฝากเซิฟเวอร์ หรือระบบ IT สู่โลกอินเตอร์เน็ต รวมถึงการให้บริการที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคในประเทศ ช่วยตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าที่ต้องการประสิทธิภาพ และความเสถียรของระบบ IT สูงสุด เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจของผู้ใช้บริการ